MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ- 5. prosince 2017

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA - 10. října 2017

FOTOGRAFIE

Letos 8. října uplynulo 76 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem rozpustil Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Tento den – 8. říjen, který je tragicky zapsán v historii Sokola, si Česká obec sokolská každoročně připomíná jako Památný den sokolstva.

„Památný den sokolstva není věnován pouze obětem boje za znovunabytí svobody a samostatnosti československého státu v době nacistické okupace a 2. světové války, ale všem sokolům, kteří své životy položili za tyto hodnoty – ať již v době první světové války nebo v odboji či na bojištích ve druhé světové válce i v boji proti komunistické diktatuře,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Odkaz těch, kteří za svobodu a prospěch své vlasti byli připraveni obětovat hodnoty nejvyšší – své životy, je stále aktuální a připomínáme si ho i v současnosti, kdy se blíží 100. výročí vzniku samostatného československého státu.“

Pietní akce a připomínky boje sokolů za svobodu a demokracii se konaly jak v sídle ČOS v Tyršově domě v Praze, tak i v řadě sokolských žup a sokolských jednot po celé republice.

„První kapitolu boje za národní samostatnost a samostatný stát sokolové napsali již v letech 1. světové války. Sokolové byli u zrodu československých legií a výrazně formovali jejich podobu. Se zbraní v ruce hájili nově vzniklý stát v letech 1918–1919. Za obnovení samostatnosti bojovali i v letech nacistické okupace, a to jak v zahraničním vojsku, tak v domácím odboji,“ říká vzdělavatel ČOS Zdeněk Mička. „Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát násilně ukončena, ale vždy, jak jen to bylo možné, opět povstal a obnovil svoji činnost.“

K tomuto významnému dni se připojila i naše ostroměřská jednota, a to v úterý 10. října, kdy od 16 hodin děti (od dvou do třinácti let) měly spojená cvičení všestrannosti a svým rodičům předvedly i ukázku z nácviku sletové skladby "Cirkus". Po cvičení se všechny děti i se svými rodiči přesunuli k místnímu pomníku T.G.Masaryka, kde starostka jednoty po krátkém proslovu položila věnec a zapálila svíčky na památku sokolů. Poté děti přicházely se svými lodičkami, na kterých bylo rozsvíceno světlo a postupně byly pouštěny po řece Javorce. Tato sokolská světla putovala jako upomínka na zmařené životy našich statečných sokolů.

SLETOVÁ ŠTAFETA - 23.9.2017

V sobotu 23. září 2017 se konala Sletová štafeta. Po 13 hodině odpolední přiběhla štafeta z Tělocvičné jednoty Sokol Hořice a předala své poselství naší jednotě. Štafetu převzala starostka jednoty Lada Vávrová.

Při této příležitosti byla vysázena před sokolovnou nová lípa, která nese název "SLETOVÁ".

V půl druhé odstartovala štafeta z naší jednoty, kdy jsme běželi k soše T.G.Masaryka v Ostroměři, kde štafetu převzali další členové naší jednoty, kteří pokračovali dále na Podhorní Újezd a Vojice.

Tímto bylo odstartováno sletové období, kdy začínají nácviky sletových skladeb.

Lada a Miloš Vávrovi navštívili se sletovým poselstvím i naši nejstarší sokolskou sestru Libušku Zhoufovou (96 let) v Domově důchodců v Mlázovicích.

Dále se zúčastnili předání sletové štafety ve Valdicích, v Jičíně a Sobotce.

FOTOGRAFIE

NOC SOKOLOVEN - 22.9.2017

V pátek 22. září 2017 jsme uspořádali akci s názvem "NOC SOKOLOVEN".

Začali jsme opékáním buřtů a krkovičky.

Děti se zapsaly do soutěže "Hledání sokolského pokladu", kde plnily různé netradiční disciplíny, za které získaly indicie k hádance. Po vyluštění získaly slovo ŠTAFETA, slovo symbolické k nadcházející sobotní sletové štafetě.

Poté si děti i s dospělými zahráli hru "Lidské pexeso", "Sokolský kočár" apod.

Po 22.30 hodině se někteří rozešli do svých domovů a někteří zůstali spát v sokolovně.

V sobotu 23. září pak pokračovali v dopoledních soutěžích, naobědvali se a již vyhlíželi Sletovou štafetu z Hořic.

FOTOGRAFIE

1. SLOVENSKÝ SLET V GAJAROCH - 1.-2.7.2017

Ve dnech 1. až 2. července 2017 jsme se zúčastnili prvního sokolského zletu SÚS v Gajaroch na Slovensku se skladbou "Tři generace", dále z České obce sokolské vystoupily ženy se svou skladbou "Koncert" a Věrná garda se skladbou "Ta naše písnička česká.

FOTOGRAFIE

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY - 25.3.2017

V sobotu 25. března 2017 v odpoledních hodinách jsme uspořádali Šibřinky aneb dětský karneval. Všechny děti přivítal Krteček se svými kamarády (myšky, žabičky, zajíček...). Pro děti byly připraveny hry, soutěže, ceny a krtečkovo štěstíčko (tombola).

Tak zase příští rok ...

FOTOGRAFIE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - 7.1.2017

V sobotu 7. ledna 2017 večer se konalo divadelní představení "Charleyova teta"v podání Divadelního ochotnického spolku Dobrovodští kohouti.