V pondělí 2. března 2020 se od 18.00 hodin v sokolovně konala VALNÁ HROMADA Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř.

Valná hromada proběhla podle Směrnice č.15/2017 pro přípravu a konání VH:

- usnesení z Valné hromady

- zápis z Valné hromady

- akce za rok 2019 a za rok 2020

- výroční zpráva za rok 2019

V pondělí 12. června 2017 večer jsme zjistili, že lípa před sokolovnou na východní straně vykazuje život ohrožující poškození. Proto bylo nutné ihned i za současného vegetačního období strom prořezat. Dle fotografií je zřejmé, že strom vykazoval prasklinu kmenu a mohlo dojít k pádu stromu, proto jsme zvolili radikální řešení a strom nechali odborně upravit hned druhý den. V současné době není jisté, zda ho bude možné zachránit. V případě potřeby ho bude nutné vykácet. 

Něco málo k historii tohoto stromu. Obě památné lípy byly vysázeny na jaře 1930, východní byla pojmenována „Lípou Masarykovou“, západní „Lípou Jiráskovou“.

V sobotu 23. září při příležitosti odstartování "Sletové štafety" byl vysázen nový strom, opět lípa. Nese název "Sletová".

Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř byla založena v roce 1913 v hospodě u Jerychů, kde se nacházel sál i tělocvična.

Dne 15.srpna 1928 se konala mimořádná Valná hromada, na které byla odsouhlasena stavba vlastní budovy. Práce byla zadána místnímu staviteli Josefu Nádvorníkovi. Na podzim byly vyzděny základy, sklepy a kvádrové zdivo sokolovny. Dne 20.května 1929 uspořádala Tělocvičná jednota slavnost při příležitosti položení základního kamene na stavbu sokolovny. Dne 20.září 1929 byla dokončena stavba sokolovny. Z úsporných důvodů však vnější zdi nebyly nahozeny, jeviště bylo zvýšené a přenosné, odchod z jeviště byl vyřešen postranním vchodem přímo ven.

Více informací si můžete přečíst v Almanachu, který byl vydán v roce 2008 při příležitosti 95. výročí založení jednoty.

V roce 2013 naše jednota oslavila 100. výročí od svého založení. Oslavy se konaly ve dnech 26.- 28. října 2013 - FOTO