poslední aktualizace  22.7.2021

Naši jednotu můžete podpořit nakoupením v e-shopu prostřednictvím givt – nezaplatíte nic navíc, přesto nám přispějete. Info

Přeložit stránku

KALENDÁŘ AKCÍ   2021 

*****************************************

TANEČNÍ KURZ 2021 - informace

 *************************************

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

V jaké výši se mají členské příspěvky zaplatit?

děti do 18 let věku           400,- Kč (z toho členská známka 200,-Kč)

senioři nad 65 let             300,-Kč (z toho členská známka 200,-Kč)

členové od 19 let do 65 let    600, Kč (z toho člen.známka 500,-Kč)

Platební instrukce:

Veškeré platby posílejte výhradně na účet Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř:

190493490/0300

Identifikační znaky platby:

1. Variabilní symbol: 2021, 

2. Zpráva pro příjemce: Uveďte jméno a příjmení člena, dále zda chcete potvrzení pro zdravotní pojišťovnu.

Pokud budete platit celkem za rodinu, částky sečtěte a zašlete dle instrukcí.

Po zaplacení členského příspěvku vám bude známka vylepena do členské legitimace.

DOTAČNÍ PROGRAMY,PARTNEŘI:

obec Ostroměř

 

Jana Kubištová JANKA, Hořice